นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.ผู้มีราตรีเดียวเจริญ

lpnt
ไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึง
เพราะสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ลับไปแล้ว
สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ถึง
บุคคลใดเห็นแจ้งในสัจธรรมเฉพาะหน้า
ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน พึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ
ให้ทะลุปรุโปร่งเสียในขณะจิตนี้
ความเพียรอย่างนี้ต้องทำเสียในขณะนี้ในวันนี้
เพราะไม่มีใครรู้ความตาย แม้วันพรุ่งนี้
การผัดเพี้ยนต่อความตายต่อพญามัจจุราช
ผู้มีกำลังเด็ดขาด กำลังใหญ่ ไม่มีสำหรับเรา
พระมหามุนีทุกพระองค์ ที่ตรัสรู้แล้ว ที่ตรัสรู้อยู่
และที่จะตรัสรู้ต่อไปข้างหน้า
ตรัสเรียกบุคคลผู้มีความเป็นอยู่อย่างนี้
มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่า
เป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญ
คือ มีชีวิตอยู่อีกราตรีเดียวก็พอแล้ว


ที่มา : คัดจากบทความ กายานุปัสสนา โดย พระครูภาวนาพิลาศ อินทวังโส (หลวงตา)...
Last Updated ( Tuesday, 06 March 2012 07:02 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net