นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.คำอธิษฐาน

pptap01

พออารมณ์เต็มก็เตือนตัวเองไว้แล้วก็บอกพระพุทธเจ้าว่า...

เกล้ากระหม่อมฉันขอมอบกายมอบใจถวายชีวิต ผูกพัน มั่นหมายไว้ พระองค์มีพระบริสุทธิคุณอย่างไร เกล้าหม่อมฉันปรารถนาความบริสุทธิ์นั้น

จงคุ้มใจลูกด้วย พระองค์มีพระปัญญาธิคุณกระจ่างสว่างโล่งอย่างไร ขอให้จิตของลูกสว่างดุจพระองค์ด้วย...แต่น้อยกว่า!  พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไร     ขอให้เกล้าหม่อมฉัน มีความเยือกเย็นเป็นสุขในพระกรุณาอันนั้นด้วย อย่าได้คิดร้าย กับตัวเองและทุกสัตว์อื่นเลย พระองค์มีศีลบริสุทธิ์อย่างไร กระหม่อมฉันจะเว้นการละเมิดศีลเช่นเดียวกับที่พระองค์สอนถ้าพระองค์ตายแล้ว พระองค์อยู่ในพระนิพพาน มีวิมานหรือไม่มี  ลูกจะอยู่อย่างพระองค์นั้น ถ้าพระองค์อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น ถ้าพระองค์สูญก็สูญ ไปในความสูญของพระองค์ ถ้าพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ได้ ก็เข้าไปเสวยกับพระองค์

ขออธิษฐาน ณ บัดนี้ว่า ตั้งแต่ลมหายใจนี้เป็นต้นไปจิตของลูกจะมอบกายถวายชีวิตเข้าไปให้ท่านเป็นสรณะครอบคลุมเราไว้

ที่มา : คัดจากบทความ อย่าประมาทเลยนะลูก โดย พระครูภาวนาพิลาศ อินทวังโส (หลวงตา)...

Last Updated ( Tuesday, 06 March 2012 07:03 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net