นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.อย่าไปดูถูกใครเขานะลูก

 luangta001

อย่าไปดูถูกใครเขา ให้คิดเสียว่าดวงจิตทุกดวงจิตมีพระนิพพานเป็นที่ไปสุดท้าย
ทุกดวงจิตต่างลงมาบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระอรหันต์กันทั้งสิ้น แต่ในระหว่างทางที่จะไปถึงพระนิพพานได้นั้น
ดวงจิตแต่ละดวงจิตก็ต้องเผชิญการทดสอบ การบำเพ็ญเพียรที่แตกต่างออกไปตามกรรมของแต่ละดวงจิต
เวลาที่เราเห็นใครทำดี เราก็โมทนาในความดีของท่านทั้งหลายนั้น
หากเห็นเขาทำอะไรไม่ดี ก็ให้สงสารเขา แล้วถ้าพอจะช่วยเขาได้ ก็ช่วยตามกำลังของเรา
แต่หากช่วยไม่ได้ ก็ให้ถืออุเบกขา เพราะเราไม่สามารถจะช่วยเขาทั้งหลายได้ทั้งหมดแล้ว
ให้คิดเสียว่า ดวงจิตนั้นได้กระทำการที่เสี่ยงต่อการไปนรกให้เราได้เห็น ได้เรียนรู้
เขาได้เสียสละตนเอง แสดงเหตุที่เสี่ยงต่อการไปนรกให้เราได้เห็น และอย่าไปทำตามเขา

พระครูภาวนาพิลาศ อินทวังโส(หลวงตา)....

Last Updated ( Tuesday, 27 March 2012 13:55 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net