นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.กายนี้กายเดียว ใจนี้ใจเดียว

luangta004

ร่างกายภายในภายนอกอดีตอนาคต ร่างนี้เหมาะที่จะทิ้ง เตะทิ้งมากที่สุด
เพราะมันทำให้ใจเราทุกข์ที่สุดคือร่างนี้ร่างเดียว! ครบอาการ 32 พร้อมสรรพ ก็ร่างนี้ร่างเดียว ถุงหนังก็มี อาการ 32
ใครเขาท่องกัน ดูจากร่างนี้ร่างเดียวพอ กายเดียวเนี่ย พอ
พิจารณาละได้แล้ว... พิจารณาเพื่อละ... เพื่อสักแต่ว่าเอาไว้ใช้... เพื่อที่จะใช้ทำปัจเวกขณ์
เพื่อจะเอาไปทำอาชีวะ เพื่อจะเอาไปพิสูจน์ปาติโมกข์ เพื่อจะอินทรียสังวร
กายนี้กายเดียวพอแล้ว ใจนี้ใจเดียวพอแล้ว แล้วมีเวลาอยู่วันนี้วันเดียว ลูกเอ๋ย...
 


พระครูภาวนาพิลาศ อินทวังโส(หลวงตา)....

Last Updated ( Wednesday, 16 May 2012 11:24 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net