นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.ใบไม้พูดได้ (ปักธงชัย)

baimai23

กูจะปีน  จะป่าย  ไปข้างหน้า

โลกธรรม  กามา  กูจะข้าม

ตบะใด  เป็นเหตุ  ให้เกิดตาม

กูจะข้าม เดชนั้น ไม่ไยดี

เพราะมีมึง  กูจึง   ต้องมาเกิด

ฤทธิเลิศ  ประเสริฐใด  ใจหน่ายหนี

เพราะยึดมั่น  ถือมั่น  มาเพียงนี้

พอกันที  ความอยากมี  อยากจะเป็น

ไม่ว่ายวน  เวียนแวะ  ที่ไหนแล้ว

เดินตามรอย   เท้าแก้ว  ที่กูเห็น

บรรจงสอด  ค่อย ๆ ก้าว ค่อย ๆ เย็น

ค่อย ๆ เห็น  ค่อย ๆ รู้  ไปตามจริง

สุขกับทุกข์  กินเวลา  มาตลอด

ควรจะปลอด  โปร่งใจ  ได้ทุกสิ่ง

ปราศจากโลก  โกรธ  หลง  ขาดจริง ๆ

ปักธงชัยและวางทิ้ง  ทุกสิ่งสรรพ์.

ที่มา : หนังสือเสียงจากถ้ำ เล่มที่ ๒๓ โดย พระนิพพาน  โชติธัมโม

Last Updated ( Sunday, 26 June 2011 15:26 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net