นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.ใบไม้พูดได้ (กวาดเถิด)

baimai09

กวาดเถิด.. เจ้าเด็กน้อย

กวาดตั้งแต่กระจ้อยร่อย กระจิดริด

กวาดจนจิตสะอาดโปร่งสบาย

เสียเหงื่อ  ได้สงบ

ได้พบพานความผ่องใส

เอาแรงกายแลกแรงใจ

พอเติบใหญ่จะชำนาญ.

ที่มา : หนังสือเสียงจากถ้ำ เล่มที่ ๙ โดย พระนิพพาน  โชติธัมโม

 

Last Updated ( Monday, 27 June 2011 10:43 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net