นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

E-mail Print PDF

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Last Updated ( Wednesday, 01 August 2012 10:44 )  

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓-๖๓๔-๗๗๓๐ แฟกช์. ๐๓-๖๓๔-๗๗๓๑
Webmaster: nippan.p@watkhaowong.com

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net