นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.
ภาพถ่ายจากที่สูง บริเวณวัดเขาวง,
สิงหาคม ๒๕๔๘

 

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)   ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทร. ๐ ๓๖๓๔๗-๗๓๐  โทรสาร. ๐ ๓๖๓๔๗-๗๓๑  มือถือ : ๐๘๔ ๓๑๐-๙๔๔๒,๓
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


แผนที่การเดินทางจาก googlemap คลิก

สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถประจำทาง สามารถเดินทางมาลงที่หน้าพระลาน แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง ๓๐ บาท เพื่อส่งที่วัด

 

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓-๖๓๔-๗๗๓๐ แฟกช์. ๐๓-๖๓๔-๗๗๓๑
Webmaster: nippan.p@watkhaowong.com

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net