นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.
ภาพถ่ายจากที่สูง บริเวณวัดเขาวง,
สิงหาคม ๒๕๔๘

 map
วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)   ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕  โทรสาร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖  
มือถือ : ๐๙๕ ๒๕๐-๖๕๔๐, 

๐๙๙ ๑๕๖-๕๙๙๖


Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

telephone
แผนที่การเดินทางจาก googlemap คลิก

สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถประจำทาง สามารถเดินทางมาลงที่หน้าพระลาน แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง ๓๐ บาท เพื่อส่งที่วัด

 

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net