นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.Gallery Description
พระประธานภายในพระอุโบสถ พุทโธอัปมาโน
แหล่งน้ำซับ วัดเขาวง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับจากเทือกเขา...
สัตว์ตามธรรมชาติที่พบเจอภายในวัด สัตว์ประจำถิ่นและสัตว์ต่างถิ่นที่แวะเวีย...
ต้นมุจลินท์ (จิก) ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ พันธุ์ไม้ที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงเสวยวิ...
ต้นไม้พูดไม้ พุทธพจน์คำสอน
วิสาขบูชา ๒๕๕๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ พุทธศักราช ๒๕๕๔
กิจกรรม อปต. พ.ค. ๒๕๕๕ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
การพัฒนาแหล่งซับน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำซับ ตามทฤษฎีแก้มลิง
อดีตรำลึก พ.ศ. ๒๕๓๘ สภาพวัดปี ๒๕๓๘ ก่อนการได้รับการพัฒนา
๑ พ.ค. ๕๔ สรงน้ำพระปัจเจกพุทธเจ้า เย็นกาย เย็นใจ
โครงการปลอดสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โครงการปลอดสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
เยี่ยมชมวัด คณะหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ทัศ...
พระนาคปรก จัดสร้างโดย กลุ่มวัชระบุตร
บวงสรวงหล่อพระศรีอาริยเมตไตรย ขอจัดสร้าง (๒๕ กันยายน ๒๕๕๔)
พระศรีอาริยเมตไตรย   พิธีพุทธาภิเษกพระศรีอาริยเมตไตรย ๒๖ ก.พ. ๒...
สวนสมเด็จพระศรีจักรีวงศ์
ปริวาสกรรม2554
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net