นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.พระครูภาวนาพิลาศ    
ฉายา   อินฺทวํโส
วัดเขาวง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเขาวง,
ประธานหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลเขาวง
และรองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สถานะเดิม
ชื่อ
นายวัชรชัย นามสกุล ปุษยะนาวิน เกิด ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๕
บิดา นายคง มารดา นางละมัย นามสกุล ปุษยะนาวิน
บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ ๔ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุปสมบท  วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง)
               ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
พระอุปัชฌาย์          พระครูอุทัยธรรมโกศล วัดสังกัตรัตนคีรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์พิชิต ฐีตวีโร วัดจันทาราม (ท่าซุง)
พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ วัดจันทาราม (ท่าซุง)
วิทยะฐานะ  พ.ศ.๒๕๐๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๘
                โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
                พ.ศ.๒๕๓๔ สอบได้นักธรรมโท
                สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ อน.๗/๒๕๓๔

งานเผยแผ่
ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา ได้จัดหลักสูตร และระเบียบการปฏิบัติพระกรรมฐาน อันเป็นนโยบายอันดับ ๑ ของสำนักวัดเขาวง ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรในแนวปฏิปทาของ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้พระภิกษุและสามเณร อารามิกชนภายในวัด และพระภิกษุอาคันตุกะ ที่จรมารวมทั้งญาติโยม อุบาสิกาที่มาพักปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ให้ได้รับประโยชน์สุข ตามกำลังวาสนาบารมีของแต่ละบุคคล เผยแผ่แนะนำการปฏิบัติธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาพักปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาวง จากทุกสถานที่ไม่เลือกสายครูบาอาจารย์ ซึ่งทยอยกันมาพักปฏิบัติธรรมตลอดปี

งานพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับรางวัลอุทยานการศึกษาดีเด่นระดับอำเภอ จากนายประยูร พรหมพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี ๒๕๔๒ จากกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ ด้านศาสนา จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๔ เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในโครงการปลูกป่าภูมิรักษ์ จากสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขต ๖
พ.ศ. ๒๕๔๕ เกียรติบัตรมีผลงานการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส ในวัด เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจและประเมินผลการพัฒนาตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส ในวัด จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นฐานานุกรมสนองงานของพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ที่พระวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นฐานานุกรมของพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ที่พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นฐานานุกรมของพระเทพปริยัติโมลี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ที่พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ที่ พระครูภาวนาพิลาศ จร.ชท.วิ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ที่  พระครูรองเจ้าคณะอำเเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (พระครูภาวนาพิลาศ)

 

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net