นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.ppj

พระปัจเจกพุทธเจ้า

 

บทเจริญภาวนา พระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ
สวาโหม
สัมปะฏิจฉามิ
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
(ให้สวด ๙ จบ)

ที่มา : พระคาถาเงินล้าน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

 

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net